За Нас

Счетоводна кантора „Алфа Проджект Мениджмънт” ЕООД е частно дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги, съставяне на годишни финансови отчети и декларации, трудово-правни услуги, данъчни консултации, икономически анализи.

Основната и приоритетна цел на Счетоводна кантора „Алфа Проджект Мениджмънт” ЕООД е предоставянето на професионални и навременни счетоводни, данъчни, ТРЗ и консултантски услуги на разумни цени, за които допринася добре обученият ни екип.

Ние предоставяме професионално отношение и индивидуален подход към всеки клиент като разполагаме с нужните знания, опит и ресурси, за да бъдем незаменима част от просперитета на вашия бизнес.