За Нас

За Нас

Счетоводна кантора „Алфа Проджект Мениджмънт” ЕООД е частно дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги, съставяне на годишни финансови отчети и декларации, трудово-правни услуги, данъчни консултации, икономически анализи.

Основната и приоритетна цел на Счетоводна кантора „Алфа Проджект Мениджмънт” ЕООД е предоставянето на професионални и навременни счетоводни, данъчни, ТРЗ и консултантски услуги на разумни цени, за които допринася добре обученият ни екип.

Ние предоставяме професионално отношение и индивидуален подход към всеки клиент като разполагаме с нужните знания, опит и ресурси, за да бъдем незаменима част от просперитета на вашия бизнес.

read more

Услуги

Услуги

– Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан

– Обработка на счетоводните документи

– Текущо осчетоводяване на счетоводните документи

– Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните актове и начисляване на амортизации

– Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка – Декларация по Закона за данък върху добавената стойност

– Изготвяне на счетоводни справки

– Обработка на банкови извлечения

– Изготвяне на платежни нареждания за данъчни и осигурителни задължения на фирмата

– Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения

– Подготовка на данъчни справки и уведомления

– Представяне пред органите на НАП и НОИ

– Счетоводни и трудово-правни консултации

– Изготвяне на месечни справки за финансовото състояние на фирмата

read more

Контакти

Контакти

“Алфа Проджект Мениджмънт” ЕООД

гр.София п.к.1336

ж.к.Люлин 3 бл.384, ет.1

GSM: 0895 741 828

E-mail: office@alphaprom.com

Website: www.alphaprom.comread more